Start here

RTB Bor

RTB Bor

Оперативни системи на мобилним уређајима

Meego је оперативни систем који је настао као производ партнерства две компаније Intel и Nokia.

Велики подаци (Big data)

Сви подаци који нису стуктуирани тј. не налазе се у оквиру структуиране базе података могу потпасти под термин великих података. Велики подаци (Big data) као што им само име каже и јесу велики, а то значи да су то подаци који чине 90% свих података на свету и направљени су за последње две године.

Извори тих података су: социјалне мреже (facebook, twitter …), GPS сигнали, климатске и астрономске информације, слике, видео материјал. Карактеристике ових података су:

  • Volume – обим тј. велика количина података
  • Velocity – брзина прикупљања података
  • Variety – разноврсност извора података

Семантички веб (Semantic Web)

semantic_web
Семантички вев представља групу метода и технологија која омогућава машини да разуме значење информација на интернету (World Wide Web-у). То је заправо апстрактно представљање података на интернету.   Као концепт омогућава да доступне информације на интернету могу бити организоване и коришћене не само синтаксичким, већ  и семантичким методама. Представља  скуп прогама који из различитих извора прикупљају садржај са веба, затим процесира информацију и размењује резултате са другим програмима. Доприноси ефикасном претраживању и омогућава посебан начин представљања информација.

Настао је као потреба за ефикаснијом  и прецизнијом претрагом информација на интернету. Творац семантичког веба је Tim Berners-Lee, који се сматра и творцем модерног интернета.

 

Рачунарсто у облаку (Cloud computing)

Image

Термин рачунарсто у облаку (Cloud computing) ознаава скуп технологија које омогућавају коришћење хардверских ресурса (мисли се на тврде дискове, процесоре итд) или дистрибуирани софтвер.
Можемо разликовати 3 основна типа рачунарства у облаку :
1. IAAS (Infrastructure as a service) – синоним за мрежно прерачунавање „Grid computing“ односно употребу хардверски ресурса на основу захтева и потреба клијента
2. SAAS (Software as a service) – је модел који омогућава употребу софтвера уз помоћ web прегледача и web сервера, без потребе за инсталацијом софтвера.
3. PAAS (Platform as a service) – представља најсавременији модел рачунарства у облаку, који омогућава развој софтверских решења уз употребу алата којима се приступа помоћу web прегледача.